Microsoft Teams in combinatie met Voclarion

één applicatie voor bellen, samenwerken en vergaderen

De manier waarop wij werken verandert razendsnel. Vroeger had iedereen een vaste plek op kantoor, nu wisselen we steeds vaker van plek. Je ziet steeds meer mensen met een laptop onder de arm naar een vergadering lopen. Tijdens deze vergadering bellen dan nog mensen in die thuis, op een andere vestiging of bij de klant aan het werk zijn.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er steeds meer op project- of team basis
gewerkt wordt aan problemen. Collega’s uit verschillende onderdelen van een organisatie werken samen aan een oplossing voor een probleem. Als er kennis van buiten nodig is, dan schuift er een externe specialist aan.


Deze ontwikkelingen vragen om andere technologieën die het werk ondersteunen. Bedrijven stimuleren flexibele werkvormen door devices beschikbaar te stellen en door werken vanuit de cloud mogelijk te maken. Tegelijkertijd is er een noodzaak voor een makkelijk systeem waarmee mensen uit losse teams en vaste afdelingen met elkaar kunnen communiceren.